Annuleringsverzekering Kon Tiki

ANNULERINGS VERZEKERING VOOR UW VERBLIJF 2022 GRITCHEN AFFINITY

Het is mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten bij onze partner "Gritchen Affinity" met Covid uitbreiding. Zie voorwaarden en garanties.

Ontvangst van het contract, op z’n laatst 12 uur na betaling.

 

Graag wijzen wij u nogmaals op de annuleringsvoorwaarden van KON TIKI 

 

[ ... ]

Artikel 4. ANNULERING VAN DE RESERVERING 

We wijzen de Klant erop dat deze zich niet kan beroepen op het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel L. 221-18 van het Franse consumentenwetboek en conform artikel L. 221-28 alinea 12 van het Franse consumentenwetboek, dat voorschrijft dat dit recht niet van toepassing is op de verstrekking van accommodatie waarbij het aanbod voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering.

A. ANNULERING DOOR DE AANBIEDER

Bij annulering door de Aanbieder, met uitzondering van situaties van overmacht, zal de Dienst binnen 60 dagen na annulering door de Aanbieder worden terugbetaald via bankoverschrijving. Deze annulering leidt niet tot de betaling van een schadevergoeding.

Voor zover toepasselijke wetgeving dit toelaat, kan het park de Klant echter in elke andere vorm terugbetalen (in het bijzonder middels een voucher).

B. ANNULERING DOOR DE KLANT

Annuleringen worden uitsluitend in behandeling genomen als deze per e-mail of per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de Aanbieder kenbaar worden gemaakt. Annuleringen per e-mail zijn pas geldig als de ontvangst van de e-mail door de Aanbieder bevestigd is.

 

Voor elke annulering door de Klant, is het raadzaam om de speciale voorwaarden die specifiek zijn voor de Klant te raadplegen. Deze worden voorafgaand aan uw definitieve reservering aangegeven bij de keuze van de door u gekozen aanbieding.

 • Voor de Liberty-aanbieding, geldig gedurende het hele seizoen, behalve voor korte verblijven die alleen in het weekend plaatsvinden (nachten van vrijdagavond en/of zaterdagavond evenals van 15/04/2022 tot 18/04/2022; van 25/05/2022 tot 29/05/2022; van 03/06/2022 tot 06/06/2022):
  • Annulering zonder kosten en zonder rechtvaardiging is mogelijk meer dan 14 (veertien) dagen voor uw aankomst.
  • Vanaf de 14e (veertiende) dag voor uw aankomst tot de dag voor uw aankomst, is de kosteloze annulering afhankelijk van een van de uitzonderingen toegestaan door COVID-19 en van de aanwezigheid van het juiste bewijs. Dit bewijs moet ook worden overgelegd voor elk van de deelnemers die deel uitmaken van de reservering.
  • Annulering op de dag van aankomst leidt niet tot enige restitutie door Kon Tiki.
  • Zie https: https://www.riviera-villages.com/Informations/Termes-Conditions  voor meer details.

 

 •  Met betrekking tot de standaard aanbieding

Deze zijn die niet specifiek genoemd zijn op het moment van de boeking.

  • Indien de annulering meer dan 45 (vijfenveertig) dagen voor de aanvang van het verblijf plaatsvindt, worden alle betaalde bedragen terugbetaald, verminderd met een bedrag van 40 euro aan annuleringskosten (veertig euro) dat door ons etablissement wordt ingehouden.
  • Als de annulering plaatsvindt tussen de 44e (vierenveertigste) dag en de 30e (dertig) dag voor het begin van het verblijf, wordt 25% (vijfentwintig procent) van het totale bedrag van de dienst ingehouden door ons etablissement.
  • Het totaal betaalde bedrag wordt ingehouden als de annulering na de 30e (dertigste) dag voor de aanvang van het verblijf plaatsvindt.

Als er door annulering door de Klant terugbetaling moet plaatsvinden, zal het park, met uitzondering van situaties van overmacht, deze terugbetaling binnen 60 dagen na annulering door de Klant uitvoeren. Voor zover toepasselijke wetgeving dit toelaat, kan het park de Klant echter in elke andere vorm terugbetalen (in het bijzonder middels een voucher).