Annuleringsverzekering Kon Tiki

ANNULERINGS VERZEKERING VOOR UW VERBLIJF 2023 GRITCHEN AFFINITY

Het is mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten bij onze partner "Gritchen Affinity" met Covid uitbreiding. Zie voorwaarden en garanties.

Ontvangst van het contract, op z’n laatst 12 uur na betaling.

 

Graag wijzen wij u nogmaals op de annuleringsvoorwaarden van KON TIKI 

 

[ ... ] Artikel 4. ANNULERING VAN DE RESERVERING 

We wijzen de Klant erop dat deze zich niet kan beroepen op het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel L. 221-18 van het Franse consumentenwetboek en conform artikel L. 221-28 alinea 12 van het Franse consumentenwetboek, dat voorschrijft dat dit recht niet van toepassing is op de verstrekking van accommodatie waarbij het aanbod voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering.

A. ANNULERING DOOR DE AANBIEDER

Bij annulering door de Aanbieder, met uitzondering van situaties van overmacht, zal de Dienst binnen 60 dagen na annulering door de Aanbieder worden terugbetaald via bankoverschrijving. Deze annulering leidt niet tot de betaling van een schadevergoeding.

Voor zover toepasselijke wetgeving dit toelaat, kan het park de Klant echter in elke andere vorm terugbetalen (in het bijzonder middels een voucher).

B. ANNULERING DOOR DE KLANT

Annuleringen worden uitsluitend in behandeling genomen als deze per e-mail of per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de Aanbieder kenbaar worden gemaakt. Annuleringen per e-mail zijn pas geldig als de ontvangst van de e-mail door de Aanbieder bevestigd is.

Bij annulering door de Klant verwijzen wij naar de specifieke voorwaarden die op de betreffende situatie van toepassing zijn. Deze voorwaarden worden voorafgaand aan de definitieve reservering automatisch bij uw keuze getoond.

 • Voor de Liberté-aanbieding, geldig gedurende het hele seizoen, met uitzondering van korte verblijven alleen tijdens het weekend (vrijdag- en/of zaterdagnacht en van 07/04/2023 tot 10/04/2023 ; van 28/04/2023 tot 01/05/2023 ; van 05/05/2023 tot 08/05/2023 ; van 17/05/2023 tot 21/05/2023 ; van 26/05/2023 tot 29/05/2023) :
  • U kunt tot 14 (veertien) dagen voor aankomst kosteloos en zonder overlegging van bewijsstukken annuleren.
 • Annulering op de dag van aankomst wordt door Kon Tiki niet terugbetaald.

Zie voor meer informatie https://www.riviera-villages.com/Informations/Termes-Conditions.

 • Standaard aanbiedingen

Dit zijn aanbiedingen zonder specifieke aanduiding bij reservering.

  • Bij annulering tot 45 (vijfenveertig) dagen voor aanvang van het verblijf wordt het totaal van de betaalde bedragen wordt terugbetaald, verminderd met een annuleringsvergoeding van 40€ (veertig euro) die door onze vestiging wordt ingehouden.
  • Indien de annulering plaatsvindt tussen de 44e (vierenveertigste) dag en de 30e (dertigste) dag voor de begindatum van het verblijf, wordt 25% (vijfentwintig procent) van het totaalbedrag van de prijs van de dienst ingehouden door ons etablissement.
  • Het totaal van de betaalde bedragen wordt ingehouden indien de annulering plaatsvindt na de 30e (dertigste) dag voor de begindatum van het verblijf.

Als er door annulering door de Klant terugbetaling moet plaatsvinden, zal het park, met uitzondering van situaties van overmacht, deze terugbetaling binnen 60 dagen na annulering door de Klant uitvoeren. Voor zover toepasselijke wetgeving dit toelaat, kan het park de Klant echter in elke andere vorm terugbetalen (in het bijzonder middels een voucher). [ ... ]

Het seizoen 2023 is afgelopen !

Het was erg fijn u hier te mogen ontvangen ! We zien u graag terug op 4 december bij de start van onze reserveringen voor het seizoen 2024! Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet, dan nodigen wij u uit om u aan te melden om een herinnering te ontvangen van

Registreer nu

Het hele team kijkt uit naar je komst!

×