Annuleringsverzekering Kon Tiki

ANNULERINGS VERZEKERING VOOR UW VERBLIJF 2020 GRITCHEN AFFINITY

Het is mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten bij onze partner "Gritchen Affinity" (zie voorwaarden en garanties).

Ontvangst van het contract, op z’n laatst 12 uur na betaling.

 

Graag wijzen wij u nogmaals op de annuleringsvoorwaarden van KON TIKI :

 

[ ... ]  ARTIKEL 5: ANNULERING VAN DE RESERVERING

 

5.1: Annulering door de klant

In het geval van annulering vragen we u ons dit snel schriftelijk, via e-mail of fax te melden en te bevestigen met een aangetekende brief met relevante documenten. Elk verzoek tot annulering moet bovendien met relevante documenten worden bevestigd bij het bedrijf Kon Tiki via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. De klant kan zijn verblijf niet meer annuleren na de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.i. de datum van de poststempel.

 

Als de annulering plaats vindt :

  • Meer dan 90 dagen voor de startdatum van het verblijf: 90% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
  • Tussen de 89ste en de 60ste dag inclusief vóór de startdatum van het verblijf: 75% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
  • Tussen de 59ste en de 30ste dag inclusief vóór de startdatum van het verblijf: 50% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
  •  Tussen de 29ste en de 15ste dag inclusief vóór de startdatum van het verblijf: 10% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
  • Vanaf de 14e dag inbegrepen vóór de datum van het begin van het verblijf zal geen teruggave plaatsvinden.

Het bedrag van de toeristenbelasting is niet inbegrepen in het bedrag van het verblijf.

 

5.2: Registratie van een verzekering die in het bijzonder de annulering van het verblijf dekt.

 

Indien zij dit wensen, kunnen de klanten van het bedrijf KON TIKI, naast de prijs van hun verblijf, inschrijven op het moment van hun reservering of vóór het begin van het annuleringskostenplan van de Verzekeraar, de Verzekering door SARL GRITCHEN TOLEDE AND ASSOCIES verzekeringsbemiddelingsbureau bij Allianz IARD, met de vermelding dat:

  • de prijs van deze verzekering is vastgesteld op 4% van het totale verblijf van de klant (accommodatie en aanvullende diensten die in het bestand zijn inbegrepen, zoals het huren van een kinderbedje, het toevoegen van ontbijt ...);
  • Klanten die zich op deze verzekering abonneren, moeten contact opnemen met GRITCHEN AFFINITY (contactgegevens in de algemene voorwaarden van de verzekering) in geval van een calamiteit die waarschijnlijk de executie van de bijbehorende garantie met zich mee zal brengen;
  • Het bedrijf KON TIKI kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de garanties van de Verzekering, de tenuitvoerbrenging van de Verzekering, de aanname van claims gedeclareerd door klanten of hun vergoeding;
  • de inhoud van de verzekering (dekking, voorwaarden, bedrag, aftrekbaar, uitsluitingen, opzet, enz.) wordt beschreven in de algemene voorwaarden voor de inschrijving op de verzekering online beschikbaar : https://gap.gritchen.fr/minurl/uwAXoSc6/

5.3: Annulering door Kon Tiki

In het geval KON TIKI het verblijf annuleert en geen gelijkwaardige alternatief voorstelt, dan worden alle gestorte bedragen u onmiddellijk terugbetaald. Deze annulering leidt echter niet tot de betaling van een schadevergoeding of intresten.

Op dezelfde manier worden bij een annulering door KON TIKI wegens een geval van overmacht, zoals bepaald in het artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, alleen de gestorte bedragen maar geen enkele schadevergoeding terugbetaald. 

[ ... ]